en
Levně, rychle
a přesně

 

01. 03. 2016: Spuštění nových webových stránek

Oceňování

Oceňování lesních i nelesních pozemků a porostů, zemědělské pozemky a další.

Poradenství

Poradenství v oblasti ekologie, botaniky, dendrologie a ochrany lesa.

Služby

 • zjištění ceny lesního
  majetku do účetnictví
 • oceňování pozemků
  a lesních porostů
 • stanovení výše škod
  na lesních porostech
 • poradenství
  v oblasti ekologie
 • poradenství
  v oblasti botaniky
 • poradenství
  v oblasti dendrologie
 • poradenství v oblasti
  ochrany lesů

Oceňování

Nabízíme vyhotovení znaleckých posudků, ve kterých oceňujeme

• lesní i nelesní pozemky a porosty
• zemědělské pozemky
• ostatní plochy
• okrasné dřeviny
• jednotlivě rostoucí stromy
• výši škod na lesních porostech
• výši poplatku za trvalé nebo dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Znalecké posudky se vypracovávají pro účely

• zjištění hodnoty majetku
• tržní
• daňové (převod nemovitostí, dědictví, dar)
• soudní
• škodní
• dražební
• úvěrové
• investiční
• odnětí

Základní podklady k ocenění

• aktuální výpis z katastru nemovitostí
• katastrální mapa
• mapa příslušné pozemkové evidence (PK)
• lesní hospodářský plán (LHP) nebo lesní hospodářská osnova (LHO)
• porostní mapa
• typologická mapa
• lesní hospodářská evidence
• identifikace parcel
• místní šetření
• ostatní doklady (kupní smlouva a jiné)

Reference

Naše kancelář se na trhu pohybuje již od roku 2002 a právě díky mnohaleté zkušenosti Vám je schopna nabídnout profesionální servis dle Vašich požadavků. Za tuto dobu jsme zpracovali mnoho znaleckých posudků pro účely zjištění hodnoty majetku do účetnictví, tržní, daňové, soudní, škodní, dražební, úvěrové, investiční i za účelem odnětí. Jsme si tedy jisti, že Vámi zadaný znalecký posudek pro Vás vypracujeme v nejvyšší kvalitě a v co nejkratším termínu. Mnoho spokojených klientů je zárukou naší spolehlivosti.

Determinace

Determinace škůdců a požerků.

Znalecký posudek

O ceně lesních pozemků a lesních porostů na uvedených pozemcích dle KN.

Odborné posouzení

Odborné posouzení stanovištních poměrů rostlin a dřevin.

Máte nějaký dotaz? Napište nám